Yangın algılama sistem bakım ve sorumluluklar nelerdir?

Yangın algılama sistem bakım ve sorumluluklar nelerdir?

Bir sistemin devreye alma işleminden sonra sağlıklı çalışmasını, kararlı ve aralıksız olarak sürdürebilmesi için yapılan önleyici ve düzeltici faaliyetlere “Bakım” denmektedir. Yangın algılama sistemleri yaşayan bir sistem olması hasabiyle bakım gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

ve EN-54 normları gereği bakım hizmeti zorunlu dur. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Madde 74 -1: Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır…

Madde 84 – 1: Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur…..

ve eki olan TS EN 54-14:2018’ in 12. Maddesine göre

Kurulan sistemin kullanıcısı ve/veya sahibi, yangın algılama ve alarm sisteminin bakımının yapılmasını sağlamalıdır. Bakımın sorumluluğu bakım işlerini yapan organizasyonun kendisine aittir…  Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri ile ilgili kişiler ve/veya işletme, bakım faaliyetlerini tam olarak yerine getirmekle sorumludurlar.

 

forumfoto: 
Yangın algılama sistem bakım ve sorumluluklar nelerdir?
Özet: 

Bir sistemin devreye alma işleminden sonra sağlıklı çalışmasını, kararlı ve aralıksız olarak sürdürebilmesi için yapılan önleyici ve düzeltici faaliyetlere “Bakım” denmektedir. Yangın algılama sistemleri yaşayan bir sistem olması hasabiyle bakım gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

ve EN-54 normları gereği bakım hizmeti zorunlu dur. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik